Amo Ergo Sum

Rozari meditasyonuna adanmış web sitesi

İletişim
Indir

vive Jésus, Vive Marie, Vive Joseph

Torino Kefeni wikipedia Torino Kefeni wikipedia Torino Kefeni wikipedia Torino Kefeni wikipedia Torino Kefeni wikipedia Torino Kefeni wikipedia

Rozari'nin (Meryem Ana tesbihinin) tarihi:

Rozari, 12. Yüzyıl'da Meryem Ana'nın bir görünümü ile ortaya çıkan bir dua şeklidir. Dominiken Düzeni'nin kurucusu aziz Dominique de Guzmán'a (1170-1221) İsa ve Meryem'in hayatındaki en önemli on beş gizemi onurlandırmak için verilmiş ve aracılığı ile duyurulmuştur. "Selam Sana" duasını söylerken İsa'nın hayatını ve O'na bağlı olan şeyleri derin bir şekilde düşünme (meditasyon) geleneği, Dominic of Prussia (1382–1460) isimli Kartuzyen (Şartrö) düzenine ait Hristiyan bir keşişe atfedilir. Keşiş Dominic bu duaya "İsa'nın hayatının Rozarisi (tesbihi)" ismini vermiştir. Ardından Trier'li Alman bir keşiş, İncil'deki ayetleri kullanarak 50 adet olan her bir "Selam Sana" duasına ayetler eklemiştir. 1569 yılında, Dominiken Papa 5. Pius, yayınladığı "Consueverunt Romani Pontifices" isimli bildirisinde, Katolilik Kilisesi'nde Rozari duasını da resmi bir şekilde ibadet olarak eklemiştir. Rozarinin uzun süredir devam eden geleneğini göze alarak 15 Gizemlik bir Rozari standartı sunmuştur. Bu gizemleri her biri içinde 5 gizem bulunduran, 3 grup gizemlere bölmüştür: Sevinçli Gizemler, Kederli Gizemler, ve Görkemli Gizemler. 2002 Yılında Papa II. John Paul bu üç dizi gizeme bir dördüncüsünün eklenmesinin yerinde olacağını belirterek "Nurlu Gizemleri" eklemiş ve böylelikle toplam gizemlerin sayısını 20'ye çıkarmıştır.


Rozari Duasının Etkisi ve Önemi:

"Gizem" ismini taşayan, Mesih'in yaşamından oluşan bu olaylar, İsa'nın hayatından bilinmeyen veya gizli olaylar değildir, fakat bizlere O'nun kim olduğunu açıklayan, sevgisinin ne kadar büyük olduğunu gösteren özel anlardır; ve Kilise bizleri bu olaylar üzerine derince düşünerek Rozari duası aracılığı ile dua etmeye davet eder.

Bu noktayı vurgulamak önemlidir: Rozari duasının önemi belirli bir sayıdaki "Göklerdeki Babamız" veya "Selam Sana" duasını okumaktan değil, ama her şeyden öte Mesih'in öğretilerini anlamak, Kendini bizler için feda ederek gösterdiği büyük sevgisini kabul etmek ve bunların üzerine derince düşünmekten gelir. Bu anlamda Rozari duası derinden Mesih-merkezlidir.


Papa II. John Paul, Rosarium Virginis Mariae isimli genelgesinde şöyle yazmaktadır:

"Rozari, karaterinde Meryem Ana ile ilgili olsa da, kalbinde Mesih merkezli bir duadır. Sahip olduğu öğelerin ağırbaşlılığı içinde, Müjde'nin getirdiği mesajın tüm derinliğini içinde bulundurur, bu anlamda Rozari'ye hatırlatıcı bir kısaltma denilebilir. Bu Meryem Ana'nın tekerrür eden duasının bir yankısı, onun bakire rahminde başlayan ve kurtuluşu getiren Mesih'in beden bulmasına doğru söylediği Magnificat duasının bir yansımasıdır. Rozari ile birlikte Hristiyan bir kişi, Meryem Ana'nın okulunda onun yanına oturur ve Mesih'in yüzündeki güzelliğin üzerine düşünmeye ve Mesih'in sevgisinin derinliğini tecrübe etmeye yönlendirilir.

Rozari aracılığı ile imanlı kişi, Kurtarıcı'nın Annesi'nin ellerinden kendisine getirilmişcesine bolca lütuf alır."


Aziz Louis Marie Grignion,
The Admirable Secret of the Rosary isimli kitabının 22 bölümünde şöyle yazmaktadır:

[65] "Nyssa'lı Aziz Gregory şu sözleri söyleyerek çok güzel bir bir karşılaştırma yapmaktadır: Her birimiz sanatçılarız, ve ruhlarımız içini doldurmamız gereken boş tuvallerdir. Kullandığımız renkler Hristiyan erdemleri, ve bakarak çizeceğimiz orijinal sanat eseri ise Mesih İsa, yani Baba Tanrı'nın yaşayan mükemmel görüntüsüdür. Nasıl ki bir ressam, gerçeğine yakın bir portre çizmek istediğinde, çizeceği şeyi önüne koyar ve her fırça darbesinden önce dikkatle önündekine bakarsa, aynı şekilde bir Hristiyan da her zaman Mesih İsa'nın yaşamını ve erdemlerini gözü önünde bulundurmalıdır; ki böylelikle önündeki örneğe, yani Mesih İsa'ya uymayan bir şey söylemesin, düşünmesin, ve yapmasın.

[66] Hanımefendimiz Bakire Meryem, kurtuluş yolculuğumuzdaki bu büyük görevde bize yardımcı olmak için Aziz Dominik'e, Mesih İsa'nın hayatının kutsal gizemleri üzerine düşünmeyi tüm imanlılara öğretmeyi buyurmuştur. Meryem Ana bunu sadece Mesih İsa övülüp yüceltilsin diye değil, ama daha da çok imanlılar kendi hayatlarını Mesih İsa'nın yaşamı ve erdemleri üzerine kursunlar diye gerçekleştirmiştir.


Ve bizim elimizde, Mesih İsa'nın yaşamı ile ilgili kesin bilgi veren değerli kaynak İncil değil de nedir? Bu yüzden bizler, her "Selam Sana" duasından önce İncil'den ufak bir parça okumanızı tavsiye ediyoruz. Bizler, üzerine düşünülecek olan gizemlere en iyi uyuştuğunu düşündüğümüz İncil'den bazı parçaları alıp gizemlerin yanına ekledik. Onları ufak bir kitapçık altında topladık, isterseniz buradan bakabilir veya indirebilirsiniz:[Buraya Tıklayın].

Rozari bütünü ile Mesih İsa'nın hayatına ilişkin 20 olay üzerine düşünerek O'nun bizi ne kadar sevdiği ve Kim olduğunu fark ederek dua etmekten ibarettir. Bu olaylar 5'er gizemden oluşan 4 adet Rozari duası olarak gruplandırılmıştır.

İncil'den başka pasajlar da kullanılabilir. Rozari ile dua eden herkesi, Kutsal Ruh'a sizi yönlendirmesini için dua edip İncil'den kendi okumalarını seçmeleri için teşvik etmek isteriz.


SEVİNÇLİ GIZEMLER

1. Bakire Meryem'e, İsa'ya gebe
kalacağının müjdesinin verilmesi
2. Meryem Ana'nın Aziz Elizebet'e ziyareti
3. Mesih İsa'nın Beytlehem'de doğuşu
4. Mesih İsa'nın mabette sunulması
5. Mesih İsa'nın mabette bulunması

NURLU GIZEMLER

1. İsa'nın Vaftizi
2. Kana'daki Düğün
3. Allah'ın Hükümdarlığının Müjdelenmesi
4. Mesih İsa'nın nurlu Görünüşü
5. Mesih İsa'nın Efkaristiya'yı kurması

KEDERLİ GIZEMLER

1. Mesih İsa'nın Getsemani
bahçesindeki ızdırabı
2. Mesih İsa'nın kamçılanması
3. Mesih İsa'ya dikenli taç geçirilmesi
4. Mesih İsa'nın haçını
omuzlarında taşıması
5. Mesih İsa'nın haça gerilmesi

GÖRKEMLİ GIZEMLER

1. Mesih İsa'nın dirilişi
2. Mesih İsa'nın göğe çıkışı
3. Kutsal Ruh'un Havarilerin
üzerine inmesi
4. Meryem Ana'nın göğe alınması
5. Meryem Ana'nın göğün ve yerin kraliçesi olarak taçlandırılması

SEVİNÇLİ GIZEMLER

1. Bakire Meryem'e, İsa'ya gebe
kalacağının müjdesinin verilmesi
2. Meryem Ana'nın Aziz Elizebet'e ziyareti
3. Mesih İsa'nın Beytlehem'de doğuşu
4. Mesih İsa'nın mabette sunulması
5. Mesih İsa'nın mabette bulunması

NURLU GIZEMLER

1. İsa'nın Vaftizi
2. Kana'daki Düğün
3. Allah'ın Hükümdarlığının Müjdelenmesi
4. Mesih İsa'nın nurlu Görünüşü
5. Mesih İsa'nın Efkaristiya'yı kurması

KEDERLİ GIZEMLER

1. Mesih İsa'nın Getsemani
bahçesindeki ızdırabı
2. Mesih İsa'nın kamçılanması
3. Mesih İsa'ya dikenli taç geçirilmesi
4. Mesih İsa'nın haçını
omuzlarında taşıması
5. Mesih İsa'nın haça gerilmesi

GÖRKEMLİ GIZEMLER

1. Mesih İsa'nın dirilişi
2. Mesih İsa'nın göğe çıkışı
3. Kutsal Ruh'un Havarilerin
üzerine inmesi
4. Meryem Ana'nın göğe alınması
5. Meryem Ana'nın göğün ve yerin kraliçesi olarak taçlandırılması

Rozari Duası Nasıl Okunur

1 Başlangıç haç işareti, ve okuma İnanıyorum

2 Okuma 1x Göklerdeki Pederimiz ve 3x Selam Sana.. üç teolojik erdem için: Inanç, Umut ve Hayırseverlik

3 Okuma 1x Pedere, Oğula.

4 İlk gizemi ve bir isteği duyurun ve okuma 1x Göklerdeki Pederimiz .

5 Okuma 10x Selam Sana (Tespih taneleri parmaklar arasında dualar okundukça hareket ettirilir. ) ile bunlara eşlik eden ‘mystery’ (olay-gizem) üzerine sessizce düşünmekten oluşmaktadır.

6 Okuma 1x Pedere, Oğula.
7 Her gizem için 4,5,6 adımlarını tekrarlayın.

8 En sonunda, okuyabilirsin Fatima`da Meleğin öğrettiği Dua ya da sana emanet Our Lady of the Miraculous MedalRozari Duası Nasıl OkunurRozary duaları

İnanıyorum:
Tek Allah'a, her şeye gücü yeten Peder'e, Yerin ve göğün Yaratıcısı'na
ve O'nun Biricik Oğlu olan Rabbimiz İsa Mesih'e. O, Kutsal Ruh'dan beden alarak bakire Meryem'den doğdu, Pontius Pilatus döneminde ızdırap çekti Haça gerilerek öldü, Ölüler diyarına indi, üçüncü gün dirildi, göğe çıktı, ve her şeye gücü yeten Peder Allah'ın sağında oturdu. Oradan tekrar yücelik içinde gelerek ölüleri ve dirileri yargılayacaktır.
İnanıyorum, Kutsal Ruh'a Katolik ve kutsal olan Kilise'ye Azizlerin paydaşlığına, günahların bağışlanmasına bedenin dirilmesine ve sonsuz hayata.
Amin.


Göklerdeki Pederimiz:
Göklerdeki Pederimiz, adın yüceltilsin, hükümdarlığın gelsin, göklerde olduğu gibi, yeryüzünde de Senin isteğin olsun.
Günlük ekmeğimizi bugün de bize ver, bize kötülük edenleri bağışladığımız gibi, Sen de bağışla suçlarımızı. Bizi günah işlemekten koru ve kötülükten kurtar. Çünkü hükümdarlık, kudret ve yücelik ebediyen Senin'dir.
Amin.

Selam sana
Selam sana, Allah'ın en sevgili kulu Meryem, Rab seninledir. Kadınların en mübareği sensin ve mübarektir senin evladın İsa.
Aziz Meryem Allah'ın annesi biz günahkarlar için, simdi ve ölüm saatimizde dua eyle.
Amin.

Pedere, Oğula
Peder’e, Oğul'a ve Kutsal Ruh'a şan ve şeref olsun. - Ezelde olduğu gibi, şimdi her zaman ve ebediyete kadar. Amin.

Fatima Dua
Ey İsa, günahlarımızı affet, bizi cehennemin ateşinden kurtar, herkesin ruhunu cennete kabul eyle, özellikle'de senin merhametine ihtiyacı olanları. Amin

Lütfun Hanımefendisi Madalyonu Üzerine Yazan Dua (1830, Paris)
«"Ey günahsız doğmuş Meryem, sana başvuran bizler için dua et ! »